Navigáció
 
Éves munkatev 2016/2017

MUNKATERV

 

 

 

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

 

2016/2017. tanév

 

 

 

 

 

 

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 2016-2017-es tanévre szóló munkatervét a nevelőtestület 2016. augusztus 29-én elfogadta.

 

 

 

 

 

Ráckeresztúr, 2016. augusztus 29.

 

 

 

Gergics Mihályné

ig.

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

Szent-Györgyi Albert

 

 

Intézmény neve: Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.

Elérhetőség tel/fax: 25/455-806, 25/455-823 és e-mail:alsosuli@rackeresztur.hu

OM azonosító:030101

Intézményvezető: Gergics Mihályné

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 42.-46.

Tankerület: Dunaújvárosi Tankerület

Tankerületi igazgató: Gózonyné Szekeres Ildikó

 

 

 

 

 

A tanév fontos feladatainak meghatározásánál a munkaterv a következő alapdokumentumokból indul ki:

 

- 2011 évi CXC. Köznevelési Törvény

- 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

- 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet

- 12/2016  (VI.27.) EMMI rendelet a tanév rendjéről

- Pedagógia Program

- SZMSZ

- Házirend

 

 

 

 

 

Célkitűzéseink a 2016/2017-es tanévre

 • A napirend, szokásrend kialakítása az elsősöknél, elmélyítése a magasabb évfolyamokon (pl. iskolába érkezés időpontja)
 • A kulturált közlekedési szokások elsajátítása (két épület között is)
 • A közösséghez való alkalmazkodás normáinak elfogadása
 • A beszédkultúra, szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése
 • Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására
 • Folyamatos készülés az Országos Kompetenciamérésre
 • Áttekinthető, igényes füzetvezetés minden tantárgyban.
 • A szövegértés, az olvasási készség, a beszédkészség állandó fejlesztése.
 • Tankerületi versenyeken való részvétel
 • A szakköri tevékenység színvonalának megtartása, illetve emelése.
 • Minél több tanuló benntartása az iskolában délután 4 óráig
 • Tárgyi környezetünk védelme, óvása. (taneszközök, tankönyvek, tantermek, öltözők és udvari játékok használata)
 • Személyiségük fejlesztése (kitartás, akaraterő, stb. erősítése)
 • A házirendben megfogalmazottak tudatos gyakoroltatása.
 • Nyugodt, kiegyensúlyozott, feszültségmentes légkör fenntartása.
 • Tehetséggondozás, felzárkóztatás az eddigi színvonal fenntartásával.
 • A szülők folyamatos tájékoztatása, bevonása az iskola életébe.

 

 

A tanév helyi rendje

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

Nevelési értekezlet

igazgató

2016. november 21.

Tantestület, előadó

2.

Tantestületi kirándulás

igazgató

2017.04.19.

tantestület

3.

Nevelési értekezlet

igazgató

2017. április

tantestület

4.

Félévi szünet

 

2017.02.20.

 

5.

DÖK nap

diákönkormányzat

2017.05.26.

Tantestület, diákok

 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2016. szeptember 1.

Utolsó nap 2017.június 15.

A szorgalmi időszak első féléve 2016. szeptember 1-től 2017.január 20-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2017. január 27-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2016.11.02. – 2016.11.04.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.10.28.

A szünet utáni első tanítási nap:2016.11.07.

Téli szünet: 2016.12.22. – 2017.01.02.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016.12.20.

A szünet utáni első tanítási nap: 2017.01.03.

Tavaszi szünet: 2017.04.13. – 2017.04.18.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:2017.04.12.

A szünet utáni első tanítási nap:2017.04.19.

 

 

 

Munkaterv hónapok szerinti bontásban

 

 

 

Augusztus

 

-          22. alakuló értekezlet                                                            F.: igazgató

-          29. nyitó értekezlet                                                                F.: igazgató

-          23-25. felkészítés a pótvizsgára                                            F.:szaktanárok

-          30. pótvizsga                                                                         F.:szaktanárok

-          pótvizsga dokumentációinak elkészítése                              F.:m.k.vez.

-          26. vezetőségi értekezlet                                                       F: igazgató

-          31. Tankönyvek osztása                                                        F.:tankönyvfelelős

-          Tantermek dekorálása                                                           F.:szaktanárok

-          Tanmenetek készítése                                                           F.:szaktanárok

-          30. 2.b. osztály szülői értekezlete                                         F.:igazgató, Horváthné Ács Viktória

 

 

 

 

 

Szeptember                                      22 tanítási nap

 

-          01. tanévnyitó ünnepség                                                       F.:2. és 6. évfolyam

-          napközis, tanulószobai létszám felmérése                            F.:osztályfőnökök

-          01. 11:00munkaközösségi értekezletek                                            F.:m.k.vez.

-          dokumentumok előkészítő munkái (napló, bizonyítvány, anyakönyvek, munkatervek, tanmenetek))                                                                             F.: m.k.vez.

-          szakköri munka megszervezése                                            F.:szakkörvezetők

-          12-14. Erzsébet tábor 3.b és7.b                                             F.:Sutyinszkiné Simon Ilona, Endrődi Noémi

-          05. – 09. szülői értekezletek megtartása                               F.: ig.h., osztályfőnökök

-          19. naplók leadása                                                                 F.: ig.h., osztályfőnökök

-          26. SZM gyűlés (17.30 Szent János tér)                               F: igazgató

-          30. tanmenetek leadása elektronikusan                                 F.: ig.h., szaktanárok

 

 

Október                                 22 tanítási nap

 

-          családlátogatások megszervezése                                         F.:osztályfőnökök (1. és 5.)

-          03. 16.10-kor Munkaközösségi értekezlet                            F.: m.k. vez.

-          06. október 6-i műsor a felsősöknek                                     F.:5.-6.osztályfőnökök

-          Szüreti felvonulás és bál                                                       F.:alapítványi kuratórium

-          10-14. Nyelvi projekthét                                                       F.: nyelvtanárok

-          15. tanítási nap hétfői órarend, rövidített órák                      F.:ig.h.

-          21. az 4. órában okt. 23-i megemlékezés                              F.: 7. és 8. osztályfőnökök

-          26-tól 30-ig őszi szünet

-          Hospitálások, óralátogatások                                                F.: igazgató

 

 

November                              17 tanítási nap

 

-          02-04. Őszi szünet                             t                                  F.:

-          07-én 16.10-kor munkaközösségi értekezlet                        F.: m.k.vez.

-          nyolcadikos tanulóink pályaválasztásának segítése, részvétel tájékoztatókon (felkészítés, pályaorientáció)                                                         F.: felsős igazgatóhelyettes + osztályfőnökök

-          helyi tanulmányi versenyek előkészítése                              F.:m.k.vez.

-          nevelési értekezlet                                                                 F.:igazgató

-          14-18. fogászati vetélkedő lebonyolítása                              F.: Diákönkormányzat

-          22. Iskolanyitogató foglalkozás                                            F.: igazgató, m.k.vez.

-          Ellenőrzők átnézése, egyeztetés a naplóval                          F.: osztályfőnökök

-          Óvoda-iskola közötti kapcsolat fenntartása                          F.:igazgató, alsós m.k.vez.

 

 

 

December                               14 tanítási nap

 

-          06. Mikulás iskolai és osztályszinten                                               F.:DÖK,osztályfőnökök

-          05. (16 ill.17 óra) munkaközösségi értekezletek, fogadóóra            F.: m.k.vez.

-           bukásra álló tanulók szüleinek értesítése írásban                 F.: osztályfőnök

-          13. Iskolanyitogató foglalkozás                                            F.: igazgató, m.k.vez.

-          20. Tantestületi karácsonyi ünnepség

-          20. Projektnap                                                                       F.: szaktanárok

-          20. karácsonyi ünnepség -15 órakor                                     F.: felsős ig.h.

-          21-től január 2-ig téli szünet

 

 

Január                                             21 tanítási nap

 

-          osztályzatok áttekintése                                                        F.:szaktanárok

-          23.16.10 alsós osztályozó értekezlet                                     F.:igazgató,m.k.vez.

-          25. 16.10 felsős osztályozó értekezlet                                  F.:igazgató, m.k.vez.

-          20. első félév vége

-          27. félévi értesítők kiosztása                                                 F.:osztályfőnökök

-          22. Magyar Kultúra Napja –megemlékezés osztálykeretben           F.:of.

-          24. Iskolanyitogató foglalkozás                                            F.: igazgató, m.k.vez.

-          27. Holocaust emléknap                                                        F.:történelemtanár, osztályfőnökök

-          30. 16 óra félévi értekezlet                                                    F.:igazgató

 

 

Február                                           19 tanítási nap

 

-          06-től 10-ig félévi szülői értekezletek                                  F.: ig.h.

-          18. Alapítványi bál                                                                F.:kuratórium

-          15. továbbtanulási papírok postázása                                    F.: igh+ osztályfőnök

-          Tankönyvek rendelésének leadási határideje                       F.:iskolatitkár

-          17. Iskolai farsang (alsó délelőtt, projektnap keretében)      F.: DÖK vezetők

-          20. Félévi szünet

-          Petőfi-hét programjainak szervezése, meghívások stb         F.: iskolavezetés

-          28. Iskolanyitogató foglalkozás                                            F.: igazgató, m.k.vez.

-          25.A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról a felsősök történelemórán emlékeznek meg.                                                                F.: Izsák Gábor

-          27. Munkaközösségi ért.                                                       F.: m.k.vez.

 

 

Március                                           22 tanítási nap

 

-          08-14. Petőfi- hét programjai                                                F.:ig.h

-          14-én délelőtt a negyedik órában ünnepi műsor                   F.:alsós m.k.vez.

-          28. Iskolanyitogató foglalkozás                                            F.: igazgató, m.k.vez.

-          bemutatóórák, hospitálások                                                   F.: igazgató

-          27-31. alsós nyílt napok                                                        F.:ig.h, m.k.vez.

 

 

Április                                    15 tanítási nap

-          03. munkaközösségi értekezlet,                                            F.: m.k.vez.

-          03-07. felsős nyílt napok                                                       F.:ig.h.

-          13-18. tavaszi szünet

-          tanulmányi kirándulások előkészítése                                   F.:osztályfőnökök

-          20. Felső tagozatosoknál megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak emléknapjáról történelem óra keretében                                                       F.: Izsák Gábor

-          beiratkozás                                                                            F.:igazgató, iskolatitkár

-          nevelési értekezlet                                                                 F.: igazgató

-          19. tantestületi kirándulás                                                     F.:igazgató

-          27. egészségnap                                                                     F.: ig.h., védőnő

 

 

Május                                              21 tanítási nap

 

-          08. munkaközösségi értekezlet és fogadóóra (16.10 munkaközösségi, 17.00 fogadó óra)                                                                                    F.: m.k.vez.

-          17. Idegen nyelvi mérés                                                        F.: nyelvtanárok

-          24. Kompetenciamérés                                              F.:Gulyásné Rókás Krisztina

-          Tanulmányi kirándulások                                                      F.:osztályfőnökök

-          26. délelőtt DÖK nap                                                            F.:DÖK vezetők

-          26. délután „Családi nap”                                                     F.:iskolavezetés, osztályfőnökök

 

 

Június                                              10 tanítási nap

 

-          4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról           F.:osztályfőnökök

-          06.osztályozó értekezlet alsó                                                F.:igazgató, m.k.vez.

-          07. osztályozó értekezlet felső                                              F.:igazgató,m.k.vez.

-          09. Kulturális gála                                                                 F.: alsós, felsős igh-k

-          12-tól 15-ig „Projekt 7” Projektek:                                       F.:igazgató, ig.h.

-          17. 10.00 ballagás, évzáró ünnepély                                      F.:7.évfolyam

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetelemzés

Személyi feltételek

Engedélyezett álláshelyek száma:32 státus

Betöltött álláshelyek száma: ………….. fő

Betöltetlen álláshelyek száma: ………….. fő

Megjegyzés: 1 fő (nyugdíjas 10 órában)

Pedagógus adatok

Megbízatások, ellátott feladatok

Sorszám

Név

Nevelés-oktatással lekötött órák száma

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)

Egyéb megbízatásai:

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:

1.

Takácsné Pergel Éva

17

osztályfőnök, mk.vezető

 

ebédeltetés, ügyelet

2.

Gajdóné Csillár Enikő

25

osztályfőnök, DÖK segítő

 

ebédeltetés, ügyelet

3.

Győrfi Mónika

25

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

4.

Horváthné Ács Viktória

25

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

5.

Pintér Piroska

25

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

6.

Sutyinszkiné Simon Ilona

23

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

7.

Drozdikné N.Á.Tünde

26

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

8.

Rozgonyi Evelin

25

osztályfőnök

 

ebédeltetés, ügyelet

9.

Gajdó Tímea

21

 

 

ebédeltetés, ügyelet

10.

Dienesné Zsebi Regina

13

 

 

 

11.

Bognár Edit

24

 

 

ebédeltetés, ügyelet

12.

Szabóné Jády Katalin

13

 

 

ebédeltetés, ügyelet

13.

Krepsz Gabriella

13

 

 

ebédeltetés, ügyelet

14.

Kocsis Tünde

26

 

 

ebédeltetés, ügyelet

15.

Orbán Andrásné

10

 

 

 

16.

Gajdó Rita

24

osztályfőnök DÖK segítő

 

szülői ért.dolozatok javítása, adminisztráció

17.

Tóthné Bányai Márta

25

osztályfőnök

 

 

18.

Ónodyné Nebehaj Erzsébet

24

osztályfőnök, mk.vezető

 

szülői ért.dolozatok javítása, adminisztráció

19.

Endrődi Noémi

27

osztályfőnök

 

adminisztráció, versenyekre kísérés

20.

Izsák Gábor

26

osztályfőnök

 

szülői ért.dolozatok javítása, adminisztráció

21.

Tapoti Rita

25

 

 

honlapszerkesztés

22.

Gergics Mihályné

8

igazgató

 

 

23.

Orbán Erika

9

igazgató helyettes

 

 

24.

Fekete Éva

27

osztályfőnök

 

adminisztráció, versenyekre kísérés

25.

Sulyok Zoltán

10

 

 

 

26.

Tóthné Sutka Edit

29